Verslo procesų valdymas yra sistemingas vadybos metodas, siekiant suderinti organizacijos veiklą su kliento poreikiais bei įgyvendinti strategiją. Verslas yra stipriai priklausomas nuo informacijos, darbo našumo ir vykdymo kokybės.

VVS sistemos padeda funkciniu lygiu spręsti įvairius, kasdienių operacijų uždavinius vadovams, skyrių darbuotojams. Šiame straipsnyje aptarsime kokios būna verslo valdymo sistemos bei jų naudas.

Finansų valdymas

Siekiama integruoti finansinę informaciją. Dažnai bandant įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, suprasti trikdžius ir priežastis, įmonėse naudojamos skirtingos vertinimo sistemos. 

Finansų skyrius turi savo, pajamų skaičiavimo metodikas, pardavimo skyrius taiko kitus metodus t.y kiekvienas skyrius gali turėti savo versijas kaip įvertinti, kiek jie prisidėjo prie uždirbamų pajamų. VVS sukuria bendrą nediskutuotiną vertinimo versiją nes visi skyriai naudoja tą pačią sistemą.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Integruojama klientų užsakymų informacija. VVS yra ta vieta kur klientų užsakymai gali būti koordinuojami nuo akimirkos kai juos priima klientų aptarnavimo skyrius iki kol prekė pasiekia pirkėja.

Turėdami visą, užsakymo informaciją vienoje vietoje, o ne keliose išsibarsčiusiose sistemos visi organizacijos padaliniai gali veikti sinchronizuotai, sklandžiai. Koordinuojamas gamybos procesas, pasirūpinama atsargomis, transportu, finansų skyrius laiku pateikia (išrašo) sąskaitas, organizuojamas užsakymo gabenimas.

Gamybos valdymas

Gamybinių procesų koordinavimas. Organizacija turėdama keletą gamybos padalinių skirtinguose vietose pastebi, kad įvairūs verslo vienetai daro tuos pačius dalykus taikydami skirtingas metodikas ir naudodami skirtingas kompiuterines sistemas. VVS standartizuoja metodus, padedančius automatizuoti tam tikras operacijas.

Atsargų valdymas

VVS sudaro galimybę efektyviau valdyti gamybos procesą ir padidina užsakymų įvykdymo proceso aiškumą. Dėl to gali sumažėti atsargų sandėliavimas, pagerėja planavimas.

Personalo valdymas

VVS standartizuoja darbo laiko apskaitos valdymą, fiksuoja įmonės darbuotojų veiklos efektyvumą, juo remiantis kuriamos įvertinimo (motyvavimo) sistemos. Tvarkoma informacija susijusi su priėmimo į darbą procesais, atleidimo iš jo ar atostogų suteikimo eiliškumas.

Efektyvumo valdymas

Sudaro galimybę gamintojams pagerinti pelningumą visais įmonės lygmenimis. Sistema skirta išgauti detalizuotus transakcijų ir statistinius operacijų duomenis, apibendrinti juos ir analizuoti palaikant sprendimų procesą. Šis įrankis padeda stebėti verslo procesus atrasti naujas galimybes bei prisideda prie strateginiu verslo sprendimų formulavimo.

Pardavimų ir klientų aptarnavimo valdymas

Santykių su klientais valdymas – tai verslo strategija, nukreipta į vertingiausiu klientų atranką bei ilgalaikių santykių su jais kūrimą. CRM prasideda nuo strategijos kurios centre yra klientas, prie kurio poreikių derinama veikla bei kultūra.

CRM padeda sistemingai valdyti santykius su klientais. Santykių su klientais valdymo cikle svarbūs šie verslo procesai: 

  1. Rinkodara. Tikslinės vartotojų grupės atranka, naujų vartotojų pritraukimo strategijos formavimas, rėmimo kampanijos.
  2. Pardavimas. Pasiūlymų formulavimas, prognozavimo priemonės, kontaktinės informacijos valdymo priemonės. Tikslo orientacija – kad vartotojas sugrįžtu.

Norint įvertinti klientų nuomonę pasitelkiami skirtingi įrankiai:

  • Asmeninis pokalbis
  • Pokalbis telefonu
  • Elektroninis laiškas
  • Apklausa naudojant anketas
  • Klientų elgsenos analizė elektroninėje erdvėje

Apibendrinant

Straipsnyje aptarėme verslo valdymo sistemas, kurios padeda efektyviai valdyti verslo procesus įmonei. Įdiegė tokio tipo sistemas, galėsite džiaugtis optimizuotais procesais bei įgysite konkurencinį pranašumą prieš savo konkurentus.